Sportovní klub nemá v současné době družstvo dorostu. Několik hráčů hraje v “A” nebo “B” družstvu mužů nebo nebo v jiných klubech.