Sportovní klub nemá v současné době družstvo dorostu. Několik hráčů hraje v „A“ nebo „B“ družstvu mužů nebo nebo v jiných klubech.