You are currently viewing MASOPUST 2018
Keywords: masopust 2018

MASOPUST 2018

Letošní masopustní rej masek byl naplánován na 24. února od 12,00 hodin. Již po jedenácté hodině se začaly v dočasně otevřené restauraci Rubín scházet první masky, na které již tradičně čekali maskéři Jirka, Dana a Marcela.  Vláďa, hlavní organizátor, osobně přivítal každou masku a rovněž Modrou kapelu, která tradičně masopustní taškařici doprovází. Ve 12,00 hodin přečetl vodník Pavel Masopustní právo. Novinkou bylo předání symbolického klíče od obce jejím starostou, který zároveň všechny účastníky pohostil skleničkou vodnické zelené. Tímto aktem účastníci masopustního reje převzali do půlnoci nadvládu nad obcí a za doprovodu řízného pochodu se vydali na cestu po tradiční trase lemované přihlížejícími. Cestou se přidávaly další masky, kterých tak celkem bylo 42. Sousedky postávající před staveními s připraveným občerstvením neúnavně vytáčeli vodník s medvědem a Mrazík se svým pohádkovým doprovodem předváděl ruské lidové tance. Malý Filípek, který vyměnil mysliveckou kamizolu za kroj mexického hudebníka, doprovázel na kytaru sličnou tanečnici. Přes existující zákaz domovního prodeje v naší obci, známý diabetolog Vláďa se svým týmem nabízel léčivé a údajně různě povzbuzující čaje. K dobré náladě nakonec přispělo i slunečné, ale mrazivé počasí, jehož nepříznivé účinky bylo nutno kompenzovat skleničkou hřejivého moku, který spolu s občerstvením neúnavně nabízeli sousedé u vrátek. I přes tyto nástrahy se vodníkovi podařilo přivést celý průvod, včetně medvědáře s medvědem, až na náves. Tam, podle tradice, vodník poděkoval medvědovi za práci pro obec a unaveného medvěda Filípek podle práva lovu “zastřelil”. Účastníci masopustního veselí poté pokračovali v zábavě a hodování v hospůdce do pozdních nočních hodin.

Poděkování již tradičně patří hlavním organizátorům, kterými byli JSDH Psáry a SK Rapid Psáry. OÚ Psáry zajistil pomoc z řad Policie ČR z Jesenice, Městské policie Jesenice a členů JSDH Psáry, kteří se postarali o bezpečný průběh celé akce.  Největší dík však patří všem maskám které se postaraly o dobrou náladu, našim sousedům, kteří nešetřili pohoštěním, mládeži, která se zúčastnila v hojném počtu a všem, kteří přispěli k naplnění “obecní kasy”. Část vybraných peněz byla použita k zaplacení Modré kapely a zbytek bude použit při organizaci Dne dětí. A nezapomeňte, Masopust 2019 již brzy zaklepe na dveře, jste srdečně zváni nejlépe v maskách !!!

Text a foto: Ladislav Jašinský