You are currently viewing MASOPUST v Psárech

MASOPUST v Psárech

Tradiční Masopust v Psárech se letos konal v sobotu 4.března. Od desáté hodiny ranní se začali scházet hlavní organizátoři a aktéři v hospůdce Na hřišti. K tomu všemu vyhrávali na heligonku a vozembouch pánové Otruba a Kříž. Poté se průvod 42 masek za doprovodu Modré kapely vydal směrem na Kutn

ou. Cestou se přidávaly další masky a nechyběli ani přihlížející. Před vraty již čekali sousedé a sousedky s občerstvením. Celý průvod hýřil pestrými maskami postaviček z pohádek, hasičkami v krásných lidových krojích, skupinou mladých lyžařů bez lyží a řadou dalších masek.

Poděkování  patří hlavním organizátorům, kterými byli JSDH Psáry a SK Rapid Psáry. OÚ Psáry zajistil pomoc z řad Policie ČR z Jesenice, Městské policie Jesenice a členů JSDH Psáry, kteří se postarali o bezpečný průběh celé akce.  Největší dík však patří všem maskám, které se postaraly o dobrou náladu, našim sousedům, kteří nešetřili pohoštěním a všem, kteří přispěli k naplnění “obecní kasy”. Část vybraných peněz byla použita k zaplacení Modré kapely a zbytek bude použit při organizaci Dne dětí. Již nyní se těšíme na Masopust 2018 !!!