V sobotu 25.2.2017 se konala výroční členská schůze SK Rapid Psáry

V sobotu 25.2.2017 se konala výroční členská schůze SK Rapid Psáry

V sobotu 25.2.2017 se konala výroční členská schůze SK Rapid Psáry za účasti členů fotbalového klubu a přizvaných hostů. Programem byla, jako vždy, zpráva o činnosti klubu, zpráva revizní a finanční komise, plán činnosti a rozpočet na rok 2017, ale přesto nejdůležitějším bodem programu byla volba nového předsedy. Jednohlasně byl zvolen pan Václav Novák, dlouholetý člen výboru.

Pane Novák, co pro Vás znamená funkce předsedy fotbalového klubu SK Rapid Psáry?

Předem bych chtěl poděkovat Zdeňku Skřivanovi, který tuto funkci obětavě vykonával přes 20 let. Je za ním vidět veliký kus práce a všichni si toho velice vážíme. „Zdeňku, všichni ti za to ještě jednou moc děkujeme“. Jako dlouholetý člen výboru jsem sbíral zkušenosti, které nyní mohu uplatnit ve funkci předsedy. Budu se snažit tuto funkci vykonávat co nejlépe a navázat tak na vysoký standard našeho fotbalového klubu.

Máte nějaké plány do budoucna, jakým směrem se vydat, na co se chcete zaměřit?

Určitě. Hlavním cílem je udržení mužstva A v okresním přeboru, posílit mužstvo B, dále rozšiřovat a zkvalitňovat mládežnická mužstva, abychom si vychovali budoucí fotbalovou generaci pro SK Rapid Psáry. Jedním z mých prvních kroků ve funkci předsedy byl podpis smlouvy s SK Slavia Praha o partnerské spolupráci v oblasti mládeže. Stali jsme se jejím partnerským klubem, což představuje spolupráci v oblasti trenérů a mládeže. Toto má na starosti Michal Kroupa, vedoucí mládeže SK Rapid Psáry. Dalším z důležitých kroků je zajistit dostatečné financování fotbalového klubu a to ve spolupráci s OÚ Psáry a dalších sponzorů. Chtěli bychom se zaměřit na zlepšení zázemí pro všechna fotbalová mužstva, hlavně mládeže, ve které vidíme budoucnost, například rekonstrukcí kabin a  zázemí při využití dotačních titulů a grantů.

Vaše přání a očekávání?

Určitě bych si přál, aby se nám podařilo splnit všechny naše cíle, tak aby všichni, tzn. hráči i diváci, měli radost z fotbalové hry. Přáli bychom si také, aby na utkání i na akce pořádané naším klubem chodilo co nejvíce lidí a tím podpořili náš fotbalový klub SK Rapid Psáry. Určitě budeme všechny tyto akce pořádat atraktivněji pro vytvoření příjemné atmosféry a zážitků. Veškeré informace o všech aktivitách najdete na našich webových stránkách www.rapid-psary.cz.