Výroční členská schůze 2017

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
SK RAPID PSÁRY

V sobotu 25. února 2017 od 15 hodin v restauraci na hřišti Psáry.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti
 4. Finanční zpráva
 5. Zpráva revizní komise
 6. Plán činnosti na rok 2017
 7. Rozpočet na rok 2017
 8. Předání darů
 9. Diskuse
 10. Usnesení
 11. Závěr
 12. Občerstvení

Srdečně zve výbor SK Rapid Psáry

[useyourdrive dir=”0B8UFwIByUWQWaDJHSUNjUkFEQWs” mode=”gallery” includeext=”gif|jpg|jpeg|png|bmp” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” downloadrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest”]