Historie klubu

4_20240217_204150.jpg

HISOTRIE - SK Rapid Psáry

V roce 1931 parta nadšenců Antonín Adámek, Josef Adámek, Antonín Járka, Karel Vondráček, Antonín Tačner a další založila sportovní klub. Do fotbalové soutěže byl přihlášen jako SK Sparta Psáry v roce 1932. Zápasy v samých začátcích se hrály na Vápence, na Hájkově louce, v Zeithamlově lese. Mače zatím jen přátelské se později hrály na Járkově poli ve Psárech . Ale i tyto přátelské zápasy měly své kouzlo. Připomeňme pamětníkům utkání v Okrouhle, kde Karel Baxa obehrál hráče Vocetku, který mu na revanš vrazil facku. Poté následovala rvačka a předčasné ukončení zápasu. Za samozřejmé se tehdy považovalo, že hráči se sami dopravovali na zápasy na kolech, brali si svačinu z domova a měli vlastní obuv tzv. baťovské kecky v nichž se hrálo.

Mezi základní kádr hráčů v té době patřili : Václav Černý řečený Pásek, Balouš, Holubovský řečený Benzin, Josef Holeček, František Mach, Karel Baxa, Křtěn, František Chaloupka, Karel Hrábek, Karel Medřický, Josef Adámek, Josef Kukal, František Rejna, Antonín Novotný, Jindřich Kalousek a další.

V předsednictví se členové klubu dost často střídali. Prvním předsedou byl Antonín Járka, prvním a dlouholetým sekretářem Josef Novotný.

Jako první utkání na zahájení sezóny v roce 1933 hostila Sparta Psáry fotbalisty z Želivce, s nimiž zvítězila. Hrálo se pak se střídavým štěstím s fotbalisty ze sousedních obcí: Radlíka, Jílového, Břežan, Jesenice a s tradičním soupeřem z Dolních Jirčan. Jen málokteré místní derby se obešlo bez incidentů, alespoň slovních. Časté byly i účasti psárského mužstva na pohárových turnajích, které byly již tehdy velmi populární.

První mistrovské zápasy ve III.třídě se začaly hrát těsně před nacistickou okupací r.1939 a v jejích prvních létech. První mistrovský zápas s fotbalisty z Jílového vyhráli Psárští 3 : 1 na poměrně malém hřišti na Vápence. Nastupovalo se k němu s hudbou a četnickou asistencí. Odveta skončila 8:1. V průběhu roku 1944 činnost klubu ustala.

Poválečná historie

V roce 1945 po osvobození republiky obnovuje svoji činnost i sportovní klub. V té době měl nový název Rapid Psáry. Těžko říci, jestli jméno Rapid ang. rychlý byl přejat od populárního Rapidu Vídeň či jinak. Klub si vedl, ale úspěšně a v roce 1947 postoupil do přeboru jižní části Středočeského kraje. V tradičních zelených tričkách porážel i mužstva daleko větších obcí jako např. Dobříš, Starou Huť, Černošice, Dobřichovice, Chuchli, Mníšek, Vrané, Lety. Jistě, také prohrával, ale ve II.třídě se udržel do roku 1950. Do hlavního hráčského kádru se v té době počítali Josef Skřivan řečený Meďus, Antonín Svatoš, Vlastimil Troníček, Milan Zeithamel, Antonín Havlíček, Jaroslav Havel, František Svatoš, Jiří Adámek, František Tačner, Václav Strnad, Josef Kříž, Karel Vondráček, Josef Pitelka, František Burian, Jaroslav Žižka, Jaroslav Skřivan. Klub měl dostatek hráčů a před mistráky se hrály předzápasy rezerv nebo dorostu.

V roce 1950, kdy se sjednocovala tělovýchova v menších místech, se SK Rapid stal součástí tělovýchovné jednoty Sokol Psáry. Zůstal však v podstatě i nadále samostatný jako fotbalový oddíl Sokol Psáry. Mezi dlouholeté funkcionáře oddílu i v dalších létech patřili Antonín Štajnic, Antonín Šimeček, Václav Žižka, Jaroslav Hruška, František Hůrka, Miloslav Tačner, Jiří Adámek, a další. Sekretářem byl i nadále Josef Novotný hybná páka činnosti klubu do roku 1951.

V roce 1953 získal fotbalový klub definitivně vhodný pozemek na hřiště. Byla to louka těsně pod obcí v blízkosti potoka. Přesto, že byla vlhká a neupravená, hrálo se s vervou a se střídavými úspěchy. Hřiště se postupně vylepšovalo dobrovolnou a bezplatnou prací členů. Tak je tomu doposud.

1960 - 1970

Rok 1960 byla provedena přestavba dřevěných kabin z Vápenky k Troníčkovu rybníku. Hlavním vedoucím byl v té době Václav Šlingr.

Rok 1961 kromě 1. mužstva začíná hrát mistrovské soutěže také družstvo dorostu.

11. srpna 1963 proběhlo slavnostní otevření upraveného hřiště, fotbalový klub začíná pracovat pod názvem Rapid Psáry zcela samostatně.

V roce 1964, kdy je předsedou klubu Jaroslav Hruška se začíná s pracemi na odvodňování hřiště a výstavbou přepadové žumpy. 12.července se pořádal dvoudenní zájezd do Hřenska, kde bylo sehráno přátelské utkání v Ludvíkovicích.

Rok 1965 – v mistrovských soutěžích je 1.mužstvo dospělých, dorost, žáci. Začíná pracovat oddíl základní a rekreační tělesné výchovy. Pokračují odvodňovací práce na hřišti.
V roce 1967 na výroční schůzi je celá tělovýchovná jednota přejmenována na TJ Rapid Psáry.

Rok 1968 -TJ má v soutěži 1.mužstvo dospělých, dorost, dvě družstva žáků. V mužstvech působí i hráči z Jirčan, kde v té době nebyly podmínky ke hraní.

V roce 1970 klub kupuje starší autobus Škoda RTO od ČSAD.

1971 - 1980

18.srpna 1973 proběhlo slavnostní otevření nových zděných kabin. Byl zakoupen nový autobusu od DP Praha starý autobus byl prodán panu Kramosilovi na převoz včelstev. Předsedou klubu se stává Jiří Adámek. Parta bývalých hráčů klubu zakládá rekreační jedenáctku kopané, které dali název Juventus Pivus. Mezi členy družstva, které pořádalo poznávací zájezdy po českých i moravských krajích spojených s přátelskými zápasy či účastí v turnajích, patřili Josef Soukup, Josef Kříž, Josef Dvořáček, Josef Žižka, Václav Novák, Jiří Zeithamel, Václav Tupý, Oldřich a Stanislav Jeřábkovi, Pavel Vršník, Míla Barták. Utkání se hrála v Bakově nad Jizerou, v Březí u Českých Budějovic, v Jívovém.

V roce1974 postoupilo 1.mužstvo do III.třídy soutěže. Družstvo žáků pod vedením Josefa Tolara, Jirky Kříže a Josefa Novotného odjíždí na týdenní výcvikový tábor k Jindřichovu Hradci na Osiku
Zakládá se oddíl stolního tenisu, který vede Vladimír Krčmář. Zápasy v tenise se odehrávaly na Michelce.

Rok 1975 – vystoupení psárských žen s dětmi na spartakiádě. Začíná se stavět garáž, kterou s větší části provádějí členové rekreační jedenáctky Juventus Pivus

Od roku 1976 předsedá klubu Josef Vaverka.

V roce 1977 se slavnostně otevírá zadaptované hřiště. Na jeho rekonstrukci měl velkou zásluhu pan Jaroslav Uher, který prováděné úpravy řídil a členové výboru Josef Vaverka, Jiří Hladík, Jiří Kříž, Karel Vondráček, Míla Tačner, Jaroslav Skřivan a parta fotbalových nadšenců. Též byla dokončena stavba garáže.

1981 - 1990

Rok 1981 – 1.mužstvo postoupilo do II.třídy okresního přeboru.

V roce 1982 postoupilo družstvo dorostu do II.třídy okresního přeboru.

Rok 1983 – sestup 1.mužstva do III.třídy.

V roce 1987 dochází k reorganizaci kopané a mužstva Psár hrají IV.třídu. .

V roce 1990 byl zrušen Československý svaz tělesné výchovy a kopaná je vedena pod Českým svazem tělesné výchovy. U fotbalového hřiště bylo započato s přípravnými pracemi na vybudování nohejbalového hřiště. Otevírá se občerstvení na hřišti, které vede Martin Burša. Rovněž byla provedena dá se říci první fáze rekonstrukce kabin a okolí . Byly postaveny zábrany a oploceno hřiště. V kabinách byla provedena rekonstrukce elektroinstalace, byla vybudována výčepní místnost, dále byly provedeny vnitřní i vnější nátěry oken a dveří a fasáda kabin. Zaniká činnost oddílu stolního tenisu a ZRTV. Mužstvo dospělých hraje III.třídu. Výkonným předsedou se stává Josef Reitinger.

1991 - 2000

V roce 1992 bylo vybudováno sezení před kabinami a dokončeno nohejbalové hřiště.. Z ekonomických důvodů se prodává autobus, který možná ještě dnes jezdí v Albánii. V tomto roce je předsedou klubu zvolen Zdeněk Skřivan .

V roce 1993 je provedeno zateplení kabin a oseta plocha mezi hřištěm a silnicí travním semenem.

Rok 1994-sestup do IV.třídy. Pronájem hospody je odhlasován Milanu Koroptvičkovi.

V roce 1995 Milan Korotvička a přátelé kopané budují přístřešek nad venkovním sezením.

Rok 1996 – výsadba živého plotu kolem hřiště.

Rok 1997 – vykopání nové studny, úprava nohejbalového hřiště.

Rok 1999 – kabiny připojeny na kanalizační řád. Vystavěn nový komín, bylo provedeno zateplení fasády kabin.

2001 -

Rok 2001 – postup 1. mužstva do III.třídy. Probíhají dokončovací práce na přístavbě kabin a bylo provedeno rozšíření restauračních místností.

Rok 2010 – znovu založení starší přípravky a mladších žáků.

Rok 2012 – postup „A“ mužstva do II. třídy – Okresního přeboru

Rok 2014 – starší žáci pod vedením Zdeňka Balouše a Radka Doležala vyhrávají Okresní přebor starších žáků.

Ostatní

Z ostatní činnosti SK Psáry lze připomenout pořádání kulturních akcí – maškarní průvody, májové veselice, poznávací zájezdy. Pro své členy i ostatní zájemce se uskutečňovaly besedy s významnými sportovci. V této činnosti a to nejen sportovní bude SK pokračovat i v příštím období.

Finanční podmínky klubu se od jeho založení až po současnou dobu velmi lišily. Již v letech minulých byla činnost klubu závislá na dotacích od fotbalového svazu, dotacích od Národního výboru a velmi často od peněžitých či věcných darů fotbalových nadšenců. Situace po roce 1990 se však rapidně změnila. Členové výboru byli postaveni před problém jak získávat finanční prostředky, které by zajistily bezproblémovou činnost jednoty, aby to nebylo jen pouhé hraní zápasů závislých na dotacích z fotbalového svazu, které nestačí ani na praní dresů. Sportovnímu klubu se podařilo získat nemalou finanční či materiální pomoc z řad sponzorů.